varmland_react_box Independent People Logo VI box logga arbetskraft 2.0 VA logga https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-1.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Värmland Integrerar

Värmland Integrerar finansieras av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). Projektet riktar sig till målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs personer som varken har svenskt medborgarskap eller medborgarskap i något av övriga EU-länder.

Projektet ska utveckla ett material tillsammans med målgruppen som bidrar till att öka kunskapen kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad genom ett målgruppsanpassat material och utbildningsinsatser som sedan kan spridas och implementeras i länet.

Förutom representanter från målgruppen kommer även samverkansaktörer från bl.a Länsstyrelsen, Föräldrastöd i Värmland och Region Värmland Asyl- och flyktinghälsa att stötta med kunskap i utvecklandet av materialet.

Målet med projektet är att förbättra målgruppens familjeliv, öka medvetenheten om jämställdhet samt öka integrationen i Värmland. ​

Kommuner som ingår i projektet: Karlstad och Kristinehamn.

Projektet pågår 2021-03-01 till 2022-12-31

 

Kontakt

Malin Andersen

Projektkoordinator

054-540 50 33

070-020 83 12

malin.andersen@karlstad.se

Jennie Fröling

Projektkoordinator

054-540 51 47

070-001 58 66

jennie.froling@karlstad.se

Sofia Palenius

Projektcontroller/administratör

054- 540 85 82

070- 020 84 35

sofia.palenius@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten