https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Värmland Integrerar

Värmland Integrerar finansierades av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). Projektet riktade sig till målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs personer som varken har svenskt medborgarskap eller medborgarskap i något av övriga EU-länder.

Projektet skulle utveckla ett material tillsammans med målgruppen som bidrog till att öka kunskapen kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad genom ett målgruppsanpassat material och utbildningsinsatser som sedan kunde spridas och implementeras i länet.

Förutom representanter från målgruppen var även samverkansaktörer från bl.a, Föräldrastödet i Värmland och Region Värmland Asyl- och flyktinghälsa med och bidrog med kunskap i utvecklandet av materialet.

Målet med projektet var att förbättra målgruppens familjeliv, öka medvetenheten om jämställdhet samt öka integrationen i Värmland. ​

Kommuner som ingick i projektet: Karlstad och Kristinehamn.

Projektet pågick 2021-03-01 till 2022-12-31

Inom kort kommer projektets slutrapport och utvärderingsrapport att finnas här.

Efter projektets slut har Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tagit över förvaltandet av materialet. För frågor kring materialet ”Känn dig själv – Vuxen” kontakta Marléne Svensson, Barn – och ungdomsförvaltningen i Karlstad marlene.svensson@karlstad.se

Här kan du se en film om materialet:

 

Filmen i en textad version: https://vimeo.com/715565263

Här finns mer information om materialet och dess innehåll: Info om Värmland Integrerar, Känn dig själv!- Vuxen

Kontaktuppgifter till de som arbetat med materialet: Kontaktuppgifter ”Känn dig själv! – Vuxen”

Slutrapport Värmland Integrerar

WSP Utvärderingsrapport av projektet

 

Kontakt

Malin Andersen

Projektkoordinator

054-540 50 33

070-020 83 12

malin.andersen@karlstad.se

Jennie Fröling

Projektkoordinator

054-540 51 47

070-001 58 66

jennie.froling@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten