Värmland Integrerar

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

Projektet Värmland Integrerar avslutades 31 december 2022. Värmland Integrerar var ett projekt finansierat av AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) där Karlstads kommun var projektägare. Projektet har tagit fram materialet ”Känn Dig Själv! – Vuxen” som ökar kunskaper inom fyra teman: Kropp och hälsa, Jämställdhet, Föräldraskap och viktiga vuxna samt Leva tillsammans.

Två kommuner deltog i projektet (Karlstad, Kristinehamn).

Projektets mål var att förbättra målgruppens familjeliv, öka medvetenheten om jämställdhet och öka integrationen i Värmland. Målgruppen var tredjelandsmedborgare, dvs personer som varken har svenskt medborgarskap eller medborgarskap i något av övriga EU-länder.

Projektet har tagit fram materialet ”Känn Dig Själv! – Vuxen” som ökar kunskaper inom fyra teman: Kropp och hälsa, Jämställdhet, Föräldraskap och viktiga vuxna samt Leva tillsammans. Materialet består av en låda som innehåller övningar och stödmaterial. Materialet är utvecklat och testat tillsammans med målgrupp och personal som arbetar med målgruppen (personal i Karlstads och Kristinehamns kommun, Föräldrastödet i Värmland, Region Värmlands hälso- och sjukvård somt ideella aktörer såsom Igitego och Tillsammans i Karlstad). Utbildning i materialet erbjöds personal i hela länet.

Materialet:
✓ kan användas i grupp och individuellt
✓ bygger på diskussion i stället för information,
✓ har bildstöd och ett enkelt språk
✓ upplevs med flera sinnen
✓ gör att deltagarnas inflytande ökar och de bidrar aktivt med olika perspektiv
✓ innehåller samtal om normer och öppnar upp för att prata om ämnen som annars kan vara svåra diskutera.

Projektperiod: 2021-03-01 – 2022-12-31

Slutrapport >>

Utvärdering av VÄRMLAND INTEGRERAR

Här kan du se en film om materialet Känn Dig Själv – Vuxen