Ny SOU-utredning!

Ny SOU- utredning har publicerats om hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Här kan du läsa mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/