Lärseminarium för Värmlands Arbetskraft 2.0

Den 1 juni anordnade Värmlands Arbetskraft 2.0 ett lärseminarium

Lärseminariet var förändringsinriktat och leddes av projektens utvärderare Veta Advisor där syftet var att bidra till utveckling av projektets och delprojektens insatser, förbättra genomförandet samt sätta fokus på viktiga förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga effekter.

Med utgångspunkt av intervjuer av deltagare, projektpersonal, chefer, politiker som har gjorts under våren fick vi  ta del av det senaste utvärderingsresultatet och vi fick möjlighet att resonera och byta erfarenheter med varandra.

Det var en lärorik förmiddag där vi tillsammans fick ta del av framgångsrika exempel och möjlighet att ställa frågor till varandra.