Independent people

I juni 2022 avslutades det transnationella projektet Independent people. Projektet skapade bland annat en internetbaserat aktivitetsbank som kan hjälpa ungdomsarbetare att arbeta med metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser. Projektet utvecklade också ett gemensamt ”pass” som hjälper unga att visa sina mjuka kompetenser.

Ni kan ta del av detta och projektets resultat via hemsidan:

www.independentpeople.se