Folkhälsoveckan 22-26 april 2024

Region Värmland anordnar en folkhälsovecka med temat ”Tillsammans för barn och ungas hälsa”. Under vecka 17 (22-26 april) erbjuder Region Värmland digitala frukostseminarier samt en konferens i Karlstad. Kostnadsfritt!

Framtidstro, delaktighet, psykisk hälsa och trygghet är några områden som kommer att lyftas under veckan. Årets folkhälsovecka har speciellt fokus på skyddsfaktorer för barn och ungas hälsa. Folkhälsoveckan ska ge inspiration till arbetet, kunskap som leder framåt och en möjlighet att mötas i frågorna som vi står i.

För mer information, program och anmälan besök Region Värmlands hemsida >>

Bild från www.regionvarmland.se