Utbildningar & Föreläsningar

Grundkurs i tjänstedesign, Gävle – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

nom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning ges möjlighet att gå en 2 dagars grundutbildning i tjänstedesign. Tjänstedesign är en…
Läs mer

Grundkurs i tjänstedesign – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Inbjudan till grundkurs i tjänstedesign – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning Inom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning ges möjlighet…
Läs mer

Förankringsmöte – Grundutbildning i BIP genom projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Inom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning ges möjlighet att få en grundutbildning i progressionsverktyget samt få kunskap om…
Läs mer

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning – Utbildning: Utbilda utbildare i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt 2024

Läs mer

Samverkansutbildning – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer