Independent People Logo VI box logga arbetskraft 2.0 VA logga https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-1.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Samverkan med projektet CONNEXT for inclusion

Projektkontoret i Karlstad/Värmland Tillsammans kommer att samverka i nya projektet ”CONNEXT for inclusion”

CONNEXT for inclusion är ett transnationellt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Avdelningen för nyanlända på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun är projektägare. Projektet genomförs 2018-10-01 – 2021-01-31 tillsammans med partners från Finland, Belgien och lokala samverkansaktörer.

På nationell nivå kommer CONNEXT samverka med Högskolan i Skövde.

Ansökan gäller Programområde 2, målområde 2.3 och fokusområdet är  ”migrants” med det förväntade resultatet att:​

​”Utveckla och anpassa individuellt anpassade innovativa metoder i syfte att underlätta nyanlända kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden”.

För mer information besök hemsidan http://www.connextforinclusion.eu/

Vi som jobbar med projekten