https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Projektkontoret planerar två nya ansökningar till ESF!

Projektkontoret planerar att göra två ansökningar till Svenska ESF-rådets (Europeiska socialfondens) pågående utlysningar. Utlysningen pågår mellan 1 oktober 2018 och 17 januari 2019.

Ansökan 1: Utlysningen hör till programområde 2, Ökade övergångar till arbete, specifikt mål 2.1, Tillgång till sysselsättning. Stärka övergången till arbete för målgruppen. Svenska ESF-rådet utlyser 58 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige.

Ansökan 2: Utlysningen hör till programområde 2, Ökade övergångar till arbete, specifikt mål 2.2, Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar.

Projekt inom denna utlysning ska ta fram metoder/arbetsformer som hjälper unga med aktivitetsersättning att komma i arbete, utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden. Svenska ESF-rådet utlyser 9 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige.

För mer information kring utlysningarna besök esf:s hemsida: www.esf.se

För frågor kring projektkontorets ansökningar kontakta Jennie Fröling, 054-540 51 47


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten