https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Connext for Inclusion

Empowerment genom spelbaserat lärande

CONNEXT for inclusion var ett internationellt ESF-projekt med partners från Belgien, Finland och Sverige. Projektet avslutades 30 juni 2021.

Det övergripande projektmålet i det svenska projektet var att utveckla innovativa metoder som underlättar nyanlända flickors/kvinnors och pojkars/mäns etablering på arbetsmarknaden.

Den primära målgruppen i det svenska projektet var nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män mellan 15–65 år som har uppehållstillstånd och står långt från arbetsmarknaden.

Den sekundära målgruppen var professionella som arbetar med den primära målgruppen.

 

Här kan ni ta del av projektets slutrapport:

SLUTRAPPORT CONNEXT FOR INCLUSION

Handboken Games Seriously?!

Games Seriously?!

Slututvärdering från projektets utvärderare Contextio

Utvärdering av Contextio

TilläggsPM från Contextio

TilläggsPM Connext

För mer information besök hemsidan för Connext:

http://www.connextforinclusion.eu/ 

Kontakt

Saleh Mohammadi

Projektkoordinator

054-540 50 49

076-891 91 94

saleh.mohammadi@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten