tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Länkar

Samarbetsprojekt

 

 

Länkar

Region Värmland- Gemensamma överenskommelser och riktlinjer:  https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/nya-perspektiv/barn-och-familj/gemensamma-overenskommelser-och-riktlinjer/

Forskning & statistik

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: http://mucf.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: https://forte.se/

Följ kommunernas och regioners verksamheter från år till år: https://www.kolada.se

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering: https://www.ifau.se

Folkhälsomyndigheten, kommunfakta: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/ 

Ung i dag- statistik om unga: http://www.ungidag.se/

 

Vi som jobbar med projekten