https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Länkar

Länkar

Stöd för unga i Värmland. Region Värmland erbjuder digitala träffar där du får kunskaper, tips och stöd kring vad du kan göra själv för din hälsa och för att få mer ork. Mår du väldigt dåligt kan du förstås söka hjälp inom vården. Digitala träffar med olika teman varje vecka, samma dag, samma tid.
https://www.1177.se/Varmland/aktuellt/aktuellt-i-varmland/stod-for-unga-i-varmland/

 

Folkhälsomyndigheten, Elever som lär sig om psykisk ohälsa mår bättre: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/elever-som-lar-sig-om-psykisk-halsa-mar-battre/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf): Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (Slutrapport december 2021) Där omnämns bl.a. projektet Värmlands Framtid

 

Region Värmland- Gemensamma överenskommelser och riktlinjer:  https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/nya-perspektiv/barn-och-familj/gemensamma-overenskommelser-och-riktlinjer/

 

Forskning & statistik

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: http://mucf.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: https://forte.se/

Följ kommunernas och regioners verksamheter från år till år: https://www.kolada.se

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering: https://www.ifau.se

Folkhälsomyndigheten, kommunfakta: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/ 

Ung i dag- statistik om unga: http://www.ungidag.se/

 


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten