https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Nytt projekt till Värmland!

Nu har vi fått glädjande besked från AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) om att vi har beviljats medel till VI-projektet (Värmland Integrerar)!

VI-projektet (Värmland Integrerar) ska utveckla ett anpassat material kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad för tredjelandsmedborgare. Ökad kunskap inom dessa områden ökar möjligheten att kombinera föräldraskap och arbete. Målet är att förbättra målgruppens familjeliv, öka medvetenheten om jämställdhet samt öka integrationen i Värmland.

I projektet deltar Karlstads och Kristinehamns kommuner. Personal i kommunerna blir utbildare för att kunna utbilda fler i länet.

Projektet samverkar med Länsstyrelsen i Värmland, Föräldrastödet i Värmland och Region Värmlands hälso- och sjukvård.

Projektperiod: 2021-03-01 – 2022-12-31


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten