https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Nyheter och event

En öppen inspirationspresentation, Supported Education, 3 mars

Lyssna på Bodens erfarenheter av Supported Education, 3 mars. Stöd i studier i praktiken i Boden (SEd)  För att öka tillgänglighet till studier erbjuder vi Supported Education som en stödfunktion. ”Efter att vi gått vår utbildning hos Mirsa hösten 2019, startade vi genast med några elever som vi såg skulle kunna vara hjälpta av metoden….

Metodstödsutbildning i FACT, 30/8 samt 27/9

Värmlands projektparaply anordnar utbildning i FACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy ) till projektpersonal. Under utbildningen får man som metodstödjare utbildning i rollen, lära sig att starta upp och leda en metodstödsgrupp, inlärning vid metodstöd, att leda övningar i FACT och genomgång av hur vi lär oss kärnprocesserna i FACT genom metodstöd. Varje deltagare i…

Grundutbildning inom Supported Education 12-13 april

Värmlands projektparaply anordnar grundutbildning inom Supported Education för projektpersonal. Utbildningen ger dig en introduktion i det praktiska metodarbetet i Supported Education. Grundläggande för kursdagarna är faserna ”choose-get-keep” och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dem, samt metodens 8 principer. Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och mallar att…

Metoddag inom Supported Education, 24 februari

Värmlands projektparaply anordnar metoddag inom Supported Education (repetition). Dagen kommer att fokusera på en kort repetition av metoden, följa upp hur metodarbetet gått efter att vi sågs senast. Vi kommer under dagen få ta del av hur andra verksamheter gjort när de påbörjat metodarbetet samt diskutera vad som är bra att tänka på. Det kommer…

Handledarutbildning i 7TJUGO, 21-22/2 samt 29-30/3

Värmlands projektparaply anordnar handledarutbildning i 7TJUGO-dag för projektpersonal (grundutbildning). 7TJUGO® är en kombination av ett medvetet bemötande och förhållningssätt, empowermentpedagogik, samt ett omfattande och flexibelt material att använda i processinriktat arbetet med individer och grupper. Utbildningen omfattar fyra heldagar. Fokus på ledarrollen: De två första dagarna innehåller föreläsningar, övningar, diskussioner och reflektioner. Vi fokuserar på…

7TJUGO-dag för utbildade handledare

Värmlands projektparaply anordnar 7TJUGO-dag för utbildade handledare (repetition). En dag för genomgång, spårning och uppfräschning av empowermentpedagogiken. Med utgångspunkt från handledarutbildningens två första dagar går vi igenom det medvetna bemötande och förhållningssätt som 7TJUGO® bygger på. Tillsammans går vi igenom grunderna i kommunikation och förhållningssätt samt modellen ”Den Gemensamma Spelplanen” och relaterar det till handledarnas…

Metodstödsutbildning i FACT, 9/3 samt 25/3

Värmlands projektparaply anordnar utbildning i FACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy ) till projektpersonal. Under utbildningen får man som metodstödjare utbildning i rollen, lära sig att starta upp och leda en metodstödsgrupp, inlärning vid metodstöd, att leda övningar i FACT och genomgång av hur vi lär oss kärnprocesserna i FACT genom metodstöd. Varje deltagare i…

Glad sommar!

Värmlands projektparaply önskar Er alla en härlig sommar! Ta hand om Er! // Ingela, Jennie, Jennie, Katarina, Magnus, Malin, Pia, Saleh, Sofia & Ulla-Lena

Lumeno-appen, den digitala medmänskliga följeslagaren är lanserad

”Vad lyfter dig, sänker dig, skapar lugn och funkar när du mår skit? Fredag 28 maj släpptes den första versionen av gratisappen Lumeno. Syftet med Lumeno är att öka kunskap om psykisk ohälsa, förhindra suicid och minska lidande. Lumen betyder ljus, därav namnet.”   Läs mer om den kostnadsfria appen: https://www.mynewsdesk.com/se/livskaempar-ab/pressreleases/lumeno-den-medmaenskliga-foeljeslagare-aer-klar-foer-nedladdning-3104222

Independent people

Nu är projektet igång för fullt och vi riggar också inför att ta emot våra projektpartners från Storbritannien och Belgien på studiebesök i oktober. Läs mer om arbetet under ”Projekt”

Ta del av Connext for inclusions handbok ”Games, seriously?”

  Vårt mål? -Att förhindra utslagning, skolavbrott och arbetslöshet bland utrikesfödda och ungdomar. Vår metod? -Seriösa spel. Våra lärdomar? -En stark tro på dessa spel som ett kraftfullt verktyg för att lära, reflektera och ansluta. Med ett ord: Empowerment. Låt oss se om du också kommer att bli inspirerad av kraften i seriösa spel. CONNEXT…

Rapport: “En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (S2019:05)

Föreningen Tilia har i den statliga utredningen “En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (S2019:05) bistått med en expertgrupp unga för att synliggöra brister, lyfta goda exempel och ge förslag på förändringar kring samhällets vård och stöd vid psykisk (o)hälsa. Nu släpps en rapport på arbetet där unga vittnar om att vården…


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten