https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Nyheter och event

Utvärdering Värmlands Arbetskraft 2.0

Här kan du ta del av Veta Advisors utvärdering av projektet: Utvärdering Värmlands Arbetskraft 2.0

Avslutskonferens Värmlands Arbetskraft 2.0, Film

Värmlands Arbetskraft 2.0 genomförde en avslutskonferens på Karlstads CCC den 9 november där bla projektets resultat presenterades av utvärderare, det bjöds på inspirationsföreläsning av Marco Vega och workshops där projektmedarbetare och unga deltog. Se en kort film om projektet och ta del av några ungas berättelser. https://www.youtube.com/watch?v=kwJ88bE8Svw

Slutrapport Värmlands Arbetskraft!

Nu kan du ta del av slutrapporten för Värmlands Arbetskraft! Slutrapport Värmlands Arbetskraft Gå till ”Projekt” och ”Avslutade projekt”, välj sedan ”Värmlands Arbetskraft”. Där finns även delprojektens lokala slutrapporter samt Region Värmlands hälsosamordnares rapport.

Independent people

I juni 2022 avslutades det transnationella projektet Independent people. Projektet skapade bland annat en internetbaserat aktivitetsbank som kan hjälpa ungdomsarbetare att arbeta med metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser. Projektet utvecklade också ett gemensamt ”pass” som hjälper unga att visa sina mjuka kompetenser. Ni kan ta del av detta och projektets resultat via hemsidan:…

Karlstad pride!

I lördags deltog delar av Värmlandsprojektparaply i prideparaden. Karlstads gator fylldes av kärlek och värme!

Trevlig sommar!

Värmlands projektparaply önskar Er alla en härlig sommar! // Ingela, Jennie, Jennie, Jimmy, Marie, Malin, Pia, Saleh, Sara, Sofia, Susanne & Ulla-Lena

Lärseminarium för Värmlands Arbetskraft 2.0

Den 1 juni anordnade Värmlands Arbetskraft 2.0 ett lärseminarium Lärseminariet var förändringsinriktat och leddes av projektens utvärderare Veta Advisor där syftet var att bidra till utveckling av projektets och delprojektens insatser, förbättra genomförandet samt sätta fokus på viktiga förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga effekter. Med utgångspunkt av intervjuer av deltagare, projektpersonal, chefer, politiker som…

Ny SOU-utredning!

Ny SOU- utredning har publicerats om hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Här kan du läsa mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/

Ta del av det sista utbildningstillfället i materialet ”Känn dig själv – Vuxen”, Värmland Integrerar

Materialet ”Känn dig själv- Vuxen” är framtaget genom projektet Värmland Integrerar. Under hösten finns möjlighet att köpa materialet ”Känn dig själv – Vuxen” till självkostnadspris (ca 6.900 kr exkl moms). Till materialet ingår en kostnadsfri heldag med genomgång av materialet samt ett frivilligt fördjupningstillfälle. Två utbildningstillfällen är planerade: 21 september (obs. fullbokad) och 19 oktober…

Här kan du ta del av Värmlands Arbetskraft slutkonferens, 7 april

Projektet Värmlands Arbetskraft genomförde en avslutskonferens den 7 april. Konferensen är filmad så om du inte var med kan du se den eller valda bitar i efterhand. Du får ta del av deltagande kommuners erfarenheter, deltagarnas upplevelser och utvärderarnas utvärdering av projektet mm.  

Välkommen till att lyssna på vårens Lärseminarium för Värmlands Arbetskraft 2.0, den 1 juni

1 juni kl 9.00-12.00 Lärseminariet är förändringsinriktat och leds av projektens utvärderare Veta Advisor där syftet är att bidra till utveckling av projektets och delprojektens insatser, förbättra genomförandet samt sätta fokus på viktiga förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga effekter. Med utgångspunkt av intervjuer av deltagare, projektpersonal, chefer, politiker som har gjorts under våren kommer…

Välkommen på digital slutkonferens Värmlands Arbetskraft 7 april

Det ESF-finansierade projektet Värmlands Arbetskraft startade 2020 med syftet att bidra till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Den 7 april 2022 kl. 13.00-15.30 är det dags att summera projektets resultat och lärdomar och vi bjuder härmed in till en kostnadsfri digital…


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten