Independent People Logo VI box logga arbetskraft 2.0 VA logga https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-1.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Nyheter och event

God Jul & Gott Nytt År från oss på Värmlands Projektparaply

15/1 Digital spridningskonferens, Connext

Tillsammans med partners från Belgien och Finland genomför Karlstads kommun ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet är att utveckla nya och innovativa verktyg i arbetet med inkludering och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Fredagen den 15 januari kl 08.15-12.00 är du välkommen till en halvdag fylld med handfasta metoder, kortfilmer, innovativa verktyg,…

Slutkonferens Värmland Tillsammans

Projektet Värmland Tillsammans startade 2018 med syftet att förhindra långvarigt utanförskap, och att målgruppen utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma närmare arbetsmarknaden, eller etablera sig i studier eller arbete. Fredagen den 29 januari 2021 klockan 09.00 är det dags att summera projektets resultat och lärdomar och vi bjuder härmed…

30 nov-3 dec: MUCF – dagarna 2020

  Under fyra dagar lyfter MUCF fram några av Sveriges mest aktuella frågor som rör ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. För dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga och/eller civilsamhället. Kostnadsfritt! Nytt tema varje dag: 30 nov: EU:s ungdomsstrategi 1 dec: Hot & hat mot civilsamhällets företrädare 2 dec: Unga…

MUCF: Rätt att veta! En webbutbildning för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige

Rätt att veta! En webbutbildning för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Varmt välkommen att gå vår nya kostnadsfria webbutbildning själv eller att sprida ordet om den till dina kollegor. Här hittar du webbutbildningen direkt: utbildning.mucf.se Här hittar du informationsblad och affischer om utbildningen riktat till olika professioner. Välj själv vilket…

Webbinarium och rapportsläpp 19/10: Unga som varken arbetar eller studerar

Den 19 oktober kl 10.00-11.15 ordnar Forte ett webbinarium för att lansera rapporten Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt. Förutom att beskriva denna grupp av unga går rapporten igenom forskningen kring effekter av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Förhoppningen är att den ska utgöra ett kunskapsbaserat underlag för diskussioner och beslutsfattande…

Nu finns vi på instagram!

Nu finns vi även på instagram! Följ varmlandsprojektparaply för en inblick i vårt arbete med länsövergripande projekt

Föreläsning Bodyrights 14 oktober kl. 15.00-16.00

Med projektet Body Rights 2030 har RFSU syftet att sprida ordet om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter korreleras med en hållbar, global utveckling och FN: s mål. RFSU sprider kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, icke-diskriminering och abortlagar.   Hur kan sexualundervisning bekämpa fattigdom? Hur kan ökad tillgång till mensskydd göra…

Nytt projekt till Värmland!

Nu har vi fått glädjande besked från AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) om att vi har beviljats medel till VI-projektet (Värmland Integrerar)! VI-projektet (Värmland Integrerar) ska utveckla ett anpassat material kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad för tredjelandsmedborgare. Ökad kunskap inom dessa områden ökar möjligheten att kombinera föräldraskap och arbete. Målet är att…

Tips! Dokumentation från NNS webbkonferens

Den 7 september hade NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) en webbkonferens om Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap   Här kan du se och läsa dokumentation från konferensen: http://www.nnsfinsam.se/HRV-konferens    

School to work, S2W digital konferens 21 oktober

School to work, S2W, välkomnar utövare såväl som beslutsfattare som arbetar med, eller har ansvar för, ungdomar som riskerar att lämna skolan tidigt och unga UVAS/NEETs. På grund av pågående pandemi blir den årliga konferensen för School to Work digital och kommer att hållas online. Den 21 oktober hålls den årliga konferensen där det erbjuds…

Glad sommar!

Värmlands projektparaply önskar Er alla en härlig sommar! Ta hand om Er! // Anette, Jennie, Jennie, Malin, Marie, Pia & Ulla-Lena

Vi som jobbar med projekten