https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Nyheter och event

Trevlig sommar!

Värmlands projektparaply önskar Er alla en härlig sommar! // Ingela, Jennie, Jennie, Jimmy, Marie, Malin, Pia, Saleh, Sara, Sofia, Susanne & Ulla-Lena

Lärseminarium för Värmlands Arbetskraft 2.0

Den 1 juni anordnade Värmlands Arbetskraft 2.0 ett lärseminarium Lärseminariet var förändringsinriktat och leddes av projektens utvärderare Veta Advisor där syftet var att bidra till utveckling av projektets och delprojektens insatser, förbättra genomförandet samt sätta fokus på viktiga förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga effekter. Med utgångspunkt av intervjuer av deltagare, projektpersonal, chefer, politiker som…

Ny SOU-utredning!

Ny SOU- utredning har publicerats om hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Här kan du läsa mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/

Ta del av höstens utbildningstillfällen i materialet ”Känn dig själv – Vuxen”, Värmland Integrerar

Materialet ”Känn dig själv- Vuxen” är framtaget genom projektet Värmland Integrerar. Under hösten finns möjlighet att köpa materialet ”Känn dig själv – Vuxen” till självkostnadspris (ca 7000 kr exkl moms). Till materialet ingår en kostnadsfri heldag med genomgång av materialet samt ett frivilligt fördjupningstillfälle. Två utbildningstillfällen är planerade: 21 september och 19 oktober. Fördjupningstillfälle: 16…

Här kan du ta del av Värmlands Arbetskraft slutkonferens, 7 april

Projektet Värmlands Arbetskraft genomförde en avslutskonferens den 7 april. Konferensen är filmad så om du inte var med kan du se den eller valda bitar i efterhand. Du får ta del av deltagande kommuners erfarenheter, deltagarnas upplevelser och utvärderarnas utvärdering av projektet mm.  

Välkommen till att lyssna på vårens Lärseminarium för Värmlands Arbetskraft 2.0, den 1 juni

1 juni kl 9.00-12.00 Lärseminariet är förändringsinriktat och leds av projektens utvärderare Veta Advisor där syftet är att bidra till utveckling av projektets och delprojektens insatser, förbättra genomförandet samt sätta fokus på viktiga förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga effekter. Med utgångspunkt av intervjuer av deltagare, projektpersonal, chefer, politiker som har gjorts under våren kommer…

Välkommen på digital slutkonferens Värmlands Arbetskraft 7 april

Det ESF-finansierade projektet Värmlands Arbetskraft startade 2020 med syftet att bidra till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Den 7 april 2022 kl. 13.00-15.30 är det dags att summera projektets resultat och lärdomar och vi bjuder härmed in till en kostnadsfri digital…

En öppen inspirationspresentation, Supported Education, 3 mars

Lyssna på Bodens erfarenheter av Supported Education, 3 mars. Stöd i studier i praktiken i Boden (SEd)  För att öka tillgänglighet till studier erbjuder vi Supported Education som en stödfunktion. ”Efter att vi gått vår utbildning hos Mirsa hösten 2019, startade vi genast med några elever som vi såg skulle kunna vara hjälpta av metoden….

Metodstödsutbildning i FACT, 30/8 samt 27/9

Värmlands projektparaply anordnar utbildning i FACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy ) till projektpersonal. Under utbildningen får man som metodstödjare utbildning i rollen, lära sig att starta upp och leda en metodstödsgrupp, inlärning vid metodstöd, att leda övningar i FACT och genomgång av hur vi lär oss kärnprocesserna i FACT genom metodstöd. Varje deltagare i…

Grundutbildning inom Supported Education 12-13 april

Värmlands projektparaply anordnar grundutbildning inom Supported Education för projektpersonal. Utbildningen ger dig en introduktion i det praktiska metodarbetet i Supported Education. Grundläggande för kursdagarna är faserna ”choose-get-keep” och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dem, samt metodens 8 principer. Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och mallar att…

Metoddag inom Supported Education, 24 februari

Värmlands projektparaply anordnar metoddag inom Supported Education (repetition). Dagen kommer att fokusera på en kort repetition av metoden, följa upp hur metodarbetet gått efter att vi sågs senast. Vi kommer under dagen få ta del av hur andra verksamheter gjort när de påbörjat metodarbetet samt diskutera vad som är bra att tänka på. Det kommer…

Handledarutbildning i 7TJUGO, 21-22/2 samt 29-30/3

Värmlands projektparaply anordnar handledarutbildning i 7TJUGO-dag för projektpersonal (grundutbildning). 7TJUGO® är en kombination av ett medvetet bemötande och förhållningssätt, empowermentpedagogik, samt ett omfattande och flexibelt material att använda i processinriktat arbetet med individer och grupper. Utbildningen omfattar fyra heldagar. Fokus på ledarrollen: De två första dagarna innehåller föreläsningar, övningar, diskussioner och reflektioner. Vi fokuserar på…

1 2 3 8

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten