https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Nyheter och event

Slutrapport Värmland ReAct

Här kan ni ta del av slutrapport för projektet Värmland ReAct Slutrapport Värmland ReAct För mer information och mer material om projektet gå till: Projekt -> Avslutade projekt -> Värmland ReAct eller klicka här https://varmlandsprojektparaply.se/projekt/varmland-react/

Avslutskonferens Värmland ReAct

Den 24 mars var det dags för avslutskonferens för projektet ”Värmland ReAct”. Ca 60 personer deltog och fick under dagen bl.a ta del av projektets resultat, utvärdering, panelsamtal med projektpersonal och samverkande företag. Dagen avslutades med en fantastisk inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson. Stort tack till alla som deltog på konferensen.  

Slutrapport Värmlands Arbetskraft 2.0

Här kan ni ta del av slutrapport för projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 Slutrapport Värmlands Arbetskraft 2.0 För mer information och mer material om projektet gå till: Projekt -> Avslutade projekt -> Värmlands Arbetskraft 2.0, eller klicka här https://varmlandsprojektparaply.se/projekt/varmlands-arbetskraft-2-0/

Vill du ha tips på hur du kan må bättre? Stöd för unga i Värmland

Det finns många signaler om att ungas psykiska hälsa har försämrats de senaste åren. Därför erbjuder nu Region Värmland digitala träffar där du får kunskaper, tips och stöd kring vad du kan göra själv för din hälsa och för att få mer ork. Mår du väldigt dåligt kan du förstås söka hjälp inom vården. Kom…

Workshop inför ny ansökan

Den 7 februari genomförde Värmlands projektparaply en workshop för att förbereda ansökan om medel för projekt riktat till ”Unga som varken arbetar eller studerar” (UVAS). 12 av Värmlands kommuner deltog samt Region Värmland och Kriminalvården.              

Workshop Värmlands skolsamverkan

Den 27 januari hade vi en workshop inför uppstarten av det ESF finansierade projektet Värmlands Skolsamverkan. Där deltog representanter från alla medverkande kommuner i projektet. Bra jobbat alla, och vi ser fram emot projektstart i mars!

Avslutskonferens Värmland React 24 mars

Det ESF-finansierade projektet Värmland ReAct startade 2021 med syftet att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i och öka möjligheterna att komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Den…

Svt-reportage om Värmlands Arbetskraft 2.0

Idag uppmärksammade Svt Värmland det arbete som gjorts i projektet Värmlands Arbetskraft 2.0   Här kan du ta del av en intervju med projektkoordinator Jennie Holmberg och ett inslag med en tidigare deltagare. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/langtidsarbetslosheten-avstannar-i-varmland https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/john-var-arbetslos-i-fem-ar-ar-nu-sushikock  

Slutrapport Värmland Integrerar

Nu kan du ta del av slutrapporten för Värmland Integrerar! Slutrapport Värmland Integrerar Gå till ”Projekt” och ”Avslutade projekt”, välj sedan ”Värmland Integrerar”. Där finns även WSP´s utvärderingsrapport av projektet.

På gång!

      Nu jobbar samordningsförbunden i Norra mellansverige på en gemensam ansökan tillsammans med oss på Värmlands projektparaply. Under veckan har vi haft inspirerande och givande dagar kring detta arbete.

Nytt projekt till Värmland!

Nu har vi fått glädjande besked från ESF (Europeiska socialfonden) om att vi har beviljats medel till projektet Värmlands Skolsamverkan! Förväntade projektresultat: Fler elever slutför skolan med gymnasiebehörighet Fler elever väljer en gymnasieutbildning som leder till vidare studier eller arbete Ökad samverkan mellan skola och fritid I projektet deltar 9 av  länets kommuner: Eda, Filipstad,…

God jul & gott nytt år!

1 2 3 9

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten