VI box CONNEXT logga arbetskraft 2.0 VA logga https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-1.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Nyheter och event

Se föreläsningen av Aron Andersson

Den 15 april bjöd Värmlands Arbetskraft och Värmlands Arbetskraft 2.0 in deltagare och personal i projekten till en föreläsning av äventyraren, föreläsaren och inspiratören Aron Andersson. Här kan du ta del av den inspelade föreläsningen: https://drive.google.com/file/d/1DQcrCscsNCCzO60K0QU0XeOonLTUuNuS/view?usp=sharing

Lärseminarium kring validering, 10 maj

Värmlands Arbetskraft 2.0 bjuder in,   Kunskap kan inhämtas på så många olika sätt, Praktik och jobb som har lett till arbetslivserfarenhet kan ligga till grund för validering. Den 10:e Maj kl.15 – 16 har vi ett lärseminarium kring validering för projektledare och projektpersonal i Värmlands Arbetskraft och Värmlands Arbetskraft 2.0. Ove Johansson från Karlstads…

Föreläsning Aron Andersson 15 april

  Inbjudan till en digital föreläsning för samtliga deltagare och personal i Värmlands Arbetskraft och Värmlands arbetskraft 2.0

Arbetsliv i Sverige – Arbetslivskunskap för nyanlända

Kursen ”Arbetsliv i Sverige – Arbetslivskunskap för nyanlända” är utvecklad i projekten CONNEXT for Inclusion och Värmland Tillsammans som en arbetsmetod och ett arbetssätt främst för elever på sfi men kursen passar också för andra grupper som vill lära sig mer om hur arbetslivet i Sverige fungerar. Skapare av kursen och lärarhandledningen är Anna-Maria Nykvist,…

Film från Värmland Tillsammans slutkonferens

Den 29 januari hade filmen av Värmland Tillsammans slutkonferens premiär. Över 100 visningar på premiären och mer än 150 personer anmälda. Stort tack till er! Nu kan du som missade premiären se filmen igen: https://youtu.be/pBGqShxTx2E

God Jul & Gott Nytt År från oss på Värmlands Projektparaply

15/1 Digital spridningskonferens, Connext

Tillsammans med partners från Belgien och Finland genomför Karlstads kommun ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet är att utveckla nya och innovativa verktyg i arbetet med inkludering och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Fredagen den 15 januari kl 08.15-12.00 är du välkommen till en halvdag fylld med handfasta metoder, kortfilmer, innovativa verktyg,…

Slutkonferens Värmland Tillsammans

Projektet Värmland Tillsammans startade 2018 med syftet att förhindra långvarigt utanförskap, och att målgruppen utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma närmare arbetsmarknaden, eller etablera sig i studier eller arbete. Fredagen den 29 januari 2021 klockan 09.00 är det dags att summera projektets resultat och lärdomar och vi bjuder härmed…

30 nov-3 dec: MUCF – dagarna 2020

  Under fyra dagar lyfter MUCF fram några av Sveriges mest aktuella frågor som rör ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. För dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga och/eller civilsamhället. Kostnadsfritt! Nytt tema varje dag: 30 nov: EU:s ungdomsstrategi 1 dec: Hot & hat mot civilsamhällets företrädare 2 dec: Unga…

MUCF: Rätt att veta! En webbutbildning för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige

Rätt att veta! En webbutbildning för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Varmt välkommen att gå vår nya kostnadsfria webbutbildning själv eller att sprida ordet om den till dina kollegor. Här hittar du webbutbildningen direkt: utbildning.mucf.se Här hittar du informationsblad och affischer om utbildningen riktat till olika professioner. Välj själv vilket…

Webbinarium och rapportsläpp 19/10: Unga som varken arbetar eller studerar

Den 19 oktober kl 10.00-11.15 ordnar Forte ett webbinarium för att lansera rapporten Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt. Förutom att beskriva denna grupp av unga går rapporten igenom forskningen kring effekter av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Förhoppningen är att den ska utgöra ett kunskapsbaserat underlag för diskussioner och beslutsfattande…

Nu finns vi på instagram!

Nu finns vi även på instagram! Följ varmlandsprojektparaply för en inblick i vårt arbete med länsövergripande projekt

1 2 3 7

Vi som jobbar med projekten