CONNEXT logga arbetskraft 2.0 VA logga tillsammans https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Slutkonferens Värmland Tillsammans

Projektet Värmland Tillsammans startade 2018 med syftet att förhindra långvarigt utanförskap, och att målgruppen utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma närmare arbetsmarknaden, eller etablera sig i studier eller arbete.

Fredagen den 29 januari 2021 är det dags att summera projektets resultat och lärdomar och vi bjuder härmed in till en kostnadsfri digital slutkonferens.

 

Varmt välkomna!

 

Anmälan och mer info

 

 

 

Vi som jobbar med projekten