https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Fortbildning: Tidig upptäck av risk- och missbruk hos unga

Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks -och beroendevården i Värmland bjuder in till gemensamma fortbildningsdagar i syfte att stärka det lokala professionella nätverket. 

 

Med god kännedom om varandra blir samarbete runt den unge bättre, förmågan ökar att upptäcka risk och missbruk tidigt och individanpassningen av metoder förenklas.

 

Fortbildningsdagen anordnas med samma program vid fyra tillfällen under vintern 2018/2019 (15/11 Sunne, 11/12 Arvika, 22/1 Kristinehamn, 19/2 Karlstad):

  • Faktapass verksamma metoder
  • Goda exempel från länet
  • Fallbeskrivningar
    Hur få till mer individanpassat samarbete?
    Lärdomar från förr

 

Fortbildningsdagarna arrangeras gemensamt av Värmlands läns Vårdförbund och landstinget

För mer information och anmälan: Fortbildningsdagar-tidig-upptäckt-unga-risk-o-missbruk_.pdf


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten