https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Förstudie kring ambassadörskap

Projektkontoret har beviljats medel från Region Värmland och Karlstads kommun för att göra en förstudie kring ambassadörskap.

Förstudien ska kartlägga och mobilisera intresserade aktörer i länet som arbetar med personer som varken arbetar eller studerar för att undersöka om det finns behov och önskemål att arbeta med ambassadörer som metod. Förstudien ska utveckla projektidén utifrån lokala förutsättningar och utvecklingsbehov samt undersöka önskemål om regional samverkan inom området. Målet med förstudien är att den ska resultera i en länsövergripande ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF), Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) eller annan finansiär.

 


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten