https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre

Skolan kan bidra till att minska psykiska problem bland barn. Det visar en ny genomgång och analys av vetenskapliga studier från Folkhälsomyndigheten. När skolan lär eleverna om psykisk hälsa ger det positiva resultat, är en av slutsatserna i rapporten.

Folkhälsomyndigheten har kartlagt studier av skolans betydelse för elevers inåtvända psykiska problem: allt från lindriga problem som exempelvis lättare oro och nedstämdhet till allvarliga problem som diagnosticerad sjukdom som depression eller ångestsyndrom.

När skolan lär barnen om psykisk hälsa och hur psykisk hälsa kan hanteras – både egen och andras – minskar de inåtvända psykiska problemen, visar Folkhälsomyndighetens rapport.

Rapporten visar också att ett gott stöd från lärarna skyddar mot inåtvända psykiska problem, men mobbning ökar risken för sådana problem. Det pekar på vikten av att barn får det stöd de behöver från lärarna och likaså på vikten av att förhindra mobbning i skolan.

 

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/elever-som-lar-sig-om-psykisk-halsa-mar-battre/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten